Ceny kurzů

Zaměstnanec formou e-learningu, obecná prezentace  200,-Kč
Vedoucí zaměstnanec formou e-learningu, obecná prezentace + doplněk pro vedoucí 250,-Kč
Zaměstnanec formou prezenční, obecná prezentace od 300,-Kč
Vedoucí zaměstnanec prezenční formou, obecná prezentace + doplněk pro vedoucí od 350,-Kč
Odborná příprava preventistů od 2.500,-Kč
Odborná příprava členů preventivních hlídek od 1.000,-Kč

U školení formou e-learningu není cena limitována počtem školených účastníků. Pokud se vytváří speciál pro konkrétní společnost, je k sazbě za počet školených účastníků připočítán jednorázový poplatek za vytvoření prezentace a dalších podkladů. U školení prezenční formou je nutné předem domluvit počet školených osob. Uvedené ceny školení platí pro 1 školenou osobu a jsou uvedeny bez 21% DPH. Pro neplátce DPH jsme schopni provést školení také jako NEPLÁTCE DPH.

 

 

Sekce na webu