Další kurzy

Hlavní zajišťované a školené oblasti jsou popsány v předchozích sekcích. Kromě těchto hlavních činností zajišťuje společnost MARKoS CZ i některá další školení spadající do oblasti BOZP, i když jsou více či méně samostatná, a nejsou pro všechna odvětví automaticky použitelná. Mezi tyto speciální kurzy patří:

·         Kurz obsluhy motorové pily

·         Kurz obsluhy křovinořezu

·         Kurz práce ve výškách a nad volnou hloubkou

·         Kurz lešenářů

·         Školení svářečů

·         Škola smyku (autodromy ČR)

·         Kurz hospodárné jízdy

 

 

 

Sekce na webu