E-learning BOZP

Je Váš čas drahý? Je pro Vaši společnost více než náročné, logisticky, organizačně i pracovně zajistit přítomnost všech managerů, ale i řadových zaměstnanců na jeden termín na školení BOZP? V tom případě pro Vás máme řešení. E-learning. Pomocí jedinečné aplikace na našem serveru si můžete v libovolnou hodinu, z libovolného počítače připojeného na internet, nechat proškolit a přezkoušet všechny Vaše zaměstnance. Ani práce kreativců z domova není problém. Nejsou zde žádné limity.

Školení elektronickou formou si jednoduše objednáte u naší společnosti. Dostanete unikátní přihlašovací postup a následně si sami určíte kdo, kdy a z čeho se bude školit. Po školení si vyberete, zda si certifikát o absolvování kurzu a  úspešném složení zkoušky vytiskne školený zaměstnanec sám, nebo mu jej vystavíme u nás. Jakmile poslední z přihlášených zaměstnanců Vaší společnosti úspěšně ukončí přezkoušení, dostanete v písemné podobě protokol o provedeném školení, osnovu školení i protokol z přezkoušení. Veškerá dokumentace bude zpracována tak, aby plně odpovídala požadavkům  BOZP, ale i státnímu odbornému dozoru.

V rámci školení jsou používány samostatné prezentace pro management a samostatné prezentece pro zaměstnance. Pokud se jedná o spolupráci se společností s velice specifickými pracovními postupy, dokážeme zpracovat samostatné prezentace jen pro Vaši společnost. Samozřejmou součástí této formy školení je podpora z naší strany,kdy v běžné pracovní době je k dispozici OZO BOZP jako telefonická, příp. mailová podpora.

Pokud se chcete registrovat a přihlásit na školení, klikněte na zelenou ikonu vpravo nahoře, nebo zde.

Cena tohoto školení je určena dvěma parametry. V první řadě je stanovena z časové náročnosti úpravy prezentace pro Vaše zaměstnance a v druhé řadě je cena určena počtem školených a přezkušovaných osob. Základní cena je 100,-Kč za osobu bez DPH.

 

 

Sekce na webu