E-learning PO

Pro společnosti, které dávají přednost elektronické formě školení, jsme připraveni poskytnout a zabezpečit kompletní školení v oblasti požární ochrany formou e-learningu. Tento typ školení je výhodný zejména tehdy, jestliže není ekonomicky výhodné zajišťovat účast všech zaměstnanců v jediném termínu na jedno místo. Zaměstnavatel tak dává zaměstnacům možnost absolvovat školení u svého počítače ať už v práci nebo i z domova, avšak v kompletním balíku včetně přezkoušení. 

Díky sofistikovanému systému přihlašování je možné rozdělit školení na jednotlivé části, takže například v klidu domova si zaměstnanec nastuduje patřičné informace a po příchodu do zaměstnání se znovu přihlásí a pouze dokončí test.

Množství takto školených osob není nijak limitováno a v závislosti na dohodě mezi zadavatelem a poskytovatelem služby je možné operativně přizpůsobovat školicí materiály a formu přezkoušení. 

Pokud se chcete registrovat a přihlásit na školení, klikněte na zelenou ikonu vpravo nahoře, nebo zde.

 

 

Sekce na webu