E learning

Dobrý den. Právě jste vstoupili do sekce, která je určena registrovaným obchodním klientům společnosti MARKoS CZ, s.r.o. a dále pro zájemce o náhled školení formou e-learningu .

Na této stránce se dostanete k registraci a přihlášení na vybrané kurzy a na následné přezkoušení.

Nejprve si zadejte přihlašovací kód společnosti (pokud je Vaše společnost registrovaným obchodním partnerem, je to její IČ), pak se zaregistrujte jako zaměstnanec, zvolte si samostatně přihlašovací údaje. !!! POZOR!!! Datum narození nastavte na počítadle! V žádném případě se nepokoušejte zadat datum pouhým vypsáním (v takovém případě systém nastavuje samé nuly). Z nabídky kurzů si vyberte ty, které jsou pro Vás určeny a dbejte zvýšené opatrnosti při volbě, zda se jedná o kurz pro běžné zaměstnance či vedoucí pracovníky. Dále postupujte podle pokynů. Po projití povinné části výukové prezentace si budete mít možnost spustit test. V případě neúspěchu, se můžete k opravě testu vrátit po cca 30 minutách. Po úspěšném ukončení testu se vrátíte zpět k výběru školení a systém Vám nabídne možnost generovat certifikát o absolvování školení. Tento certifikát v jednom výtisku podepíšete a doručíte na personální oddělení. Druhý výtisk certifikátu si můžete ponechat pro sebe. Po ukončení práce se nezapomeňte odhlásit!

Pokud byste se rádi podívali, jak celý systém e-learningu funguje, připravili jsme pro Vás fiktivního zadavatele školení, společnost Demo, s.r.o. . Pokud se chcete zaregistrovat, zadáte si jako IČ hodnotu : 12345678 a pak se sami zaregistrujete. Po následném přihlášení se můžete podívat na formu výběru kurzů, způsob prezentací výuky i systém pro přezkoušení. Jako poslední možnost budete mít generovat certifikát o absolvování školení.

V případě, že chcete objednat školení ať už ve formě e-learningu, nebo prezenční formou, volejte na +420 608314315, nebo pište na honza@markoscz.eu .

Používané prezentace jsou, s ohledem na značné množství používaných programů pro prezentace a ještě větší množství verzí těchto programů, uloženy v základním formátu bez složitých přechodů a animací. Tímto opatřením by měly být spustitelné a čitelné pro všechny uživatele komerčně distribuovaných programů. 

 

 

Sekce na webu