Komplexní služby

Dávno pryč jsou doby, kdy někteří ze zaměstnavatelů upřednostňovali krátkodobé úspory v oblasti BOZP, zejména pak na OOPP před dlouhodobým přínosem. Vždyť kvalitně vyškolený a zapracovaný, spolehlivý zaměstnanec je mnohem větším přínosem společnosti, než jedny ušetřené pracovní rukavice nebo bezpečnostní přilba. 

Zákoník práce a další právní předpisy poměrně přesně definují povinnosti jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců v oblasti BOZP. Pokud si zaměstnavatel vybere komplexní formu spolupráce, je postupováno dle standardního pořádku tak, aby byla celá oblast BOZP v dané společnosti uvedena na správnou míru nejen z pohledu práva, ale zejména právě z pohledu bezpečnosti všech zaměstnaců společnosti.  V zásadě se nechá komplexní smluvní spolupráce postavit na následujících krocích:

- Analýza stávajícího stavu společnosti. Při této části dochází k podrobnému seznámení OZO BOZP s pracovištěm, výrobními a pracovními postupy zaměstnavatele, kontrola stávající dokumentace BOZP, kontrola dodržování již nastavených pravidel a další.

- Doplnění. V tomto kroku je provedeno doplnění potřebných interních předpisů, stanovení nutných bezpečnostních postupů a zavedení uceleného systému BOZP do fungování společnosti.

- Pravidelná kontrola. Po zavedení interních provozně-bezpečnostních předpisů, po nastavení jednotlivých prvků BOZP a po nutném zaškolení odpovědných osob nastává čas na pravidelnou kontrolu dodržování přijatých opatření a k průběžnému zjišťování nových skutečností ovlivňujících bezpečnost zaměstnanců.

- Přidaná hodnota. Každý zaměstnavatel zná přidanou hodnotu. Tou naší přidanou hodnotou je následně poskytovaný servis, např. při kontrolách státního odborného dozoru, při řešení mimořádných událostí v provozu společnosti, nebo při vyřizování pracovního úrazu.

Smluvní cena poskytovaných služeb je vypočítána na základě skutečně odvedené práce. Některé prvky činnosti OZO BOZP jsou taxativně uvedeny, jiné oblasti jsou hodnoceny v závislosti na obtížnosti řešení, nutných nákladech a na dalších atributech konkrétní spolupráce. 

 

 

Sekce na webu