Požární ochrana

Právnickým i podnikajícím osobám zákon o požární ochraně ukládá značné množství povinností v rámci jejich činnosti. Na základě těchto povinností jsou právnické i podnikající fyzické osoby, mimo jiné, poviny zabezpečovat plnění úkolů v oblasti požární ochrany a prevence, vést předepsanou evidenci a zajiťovat plnění požadovaných úkolů a nařízení.

Společnost MARKoS CZ, s.r.o. je připravena poskytnout smluvním partnerům služby v oblasti požární ochrany a prevence v několika rovinách. Počínaje dodavatelsky zpracovaným školením zaměstnaců, školením vedoucích pracovníků, přes odobornou přípravu preventistů a požárních hlídek až po komplexní služby v obasti a to včetně zajištění dodávek bezpečnostních tabulek, věcných prostředků požární ochrany, revize hasicích přístrojů a veškeré dokumentace nutné pro bezproblémový chod subjektů a případné kontroly požárního odborného dozoru.

Uvedené služby poskutujeme na základě osvědčení osoby odborně způsobilé, vydané Ministerstvem vnitra ČR pod katalogovým číslem Z-OZO-71/2013. 

 

 

Sekce na webu