Pravidelné školení v rozsahu 7 hodin

Pravidelné roční školení v rozsahu 7hodin pro skupiny "C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E"  je rozděleno na jednotlivé roční kurzy, z nichž každý má svůj profilový předmět, jemuž je věnována maximální pozornost. S ohledem na časté legislativní změny je každý rok zařazeno do školení seznámení s aktuálními novinkami v oblasti pravidel silničního provozu.

Standardně se školení hradí v hotovosti na místě. Pokud zaměstnavatel posílá na školení více řidičů, je možné domluvit úhradu fakturou. Tento způsob je možný na základě vystavené závazné objednávky.

Vzhledem k tomu, že na školení je možný pouze omezený počet účastníků, je nezbytně nutné zodpovědně přistupovat k přihlašování. Každé objednané místo je zpoplatněno včetně stornopoplatků.

Na pravidelné školení je nutné podat závaznou přihlášku, což je možné vyplněním formuláře na stránce s připravenými termíny. Školení probíhají v několika školicích zařízení. Proto, prosím, věnujte pozornost při vyplňování přihlášky. Místo konání školení je vždy uvedeno.

Podmínky pro účast na školení:

Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení musí být držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu a průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Podáním závazné přihlášky účastník souhlasí s podmínkami akreditovaného školicího střediska MARKoS CZ, s.r.o., včetně stornopoplatků.
 

Cena školení:

1.210,-Kč
  vč. 21% DPH za 1 osobu
od 20 osob jedné společnosti množstevní sleva

Storno podmínky pro školení:
Storno přihlášky doručeno školicímu středisku:
- do 20 pracovních dnů včetně před dnem zahájení: 0% z ceny
- do 7 pracovních dnů včetně před dnem zahájení: 50% z ceny
- méně než 7 pracovních dnů před dnem zahájení: 100% z ceny
- absence na školení: 100% z ceny


Cena vystavení duplikátu potvrzení o absolvování pravidelného školení:

- řidič se školí pouze v akreditovaném školicím středisku MARKoS CZ, s.r.o. - zdarma
- řidič se školí jinde - 500,-Kč bez DPH

 

 

Sekce na webu