Pravidelné školení v rozsahu 35 hodin

Pro řidiče, kteří si po roce 2008 nevyměnili své profesní průkazy, pro řidiče, kteří si nechali propadnout platnost nových profesních průkazů a dále pro řidiče, kteří získali řidičská oprávnění skupin C1 a C před datem 10.9.2009 a skupin D1 a D před datem 10.9.2008 jsme připravili pravidelné školení v rozsahu 35 hodin.

Toto školení máme v rámci akreditace školicího střediska schváleno v průběhu 3, 4 a 5 dní, kdy je probráno v rámci 35 vyučovacích hodin všech 18 předmětů a to vždy s přihlédnutím na faktické potřeby školených účastníků.

Cena školení je určena počtem žadatelů v kurzu.

Základní cena je 6.000,- Kč bez DPH 21% za 1 školenou osobu. Pokud se školená osoba nedostaví na všech 35 hodin školení, její kurzovné propadá bez náhrady.

 

 

Sekce na webu