Prezenční forma školení

V rámci prezenční formy prováděných školení zaměstnaců i vedoucích zaměstnaců zajišťujeme kompletní zpracování školení, výukové materiály, podklady pro evidenci i přezkoušení.

Školení je možné realizovat jak v prostorách zákazníka, tak i v našich učebnách a školicích místnostech.

Prezenční forma školení PO je vhodná zejména pro ty společnosti, které dávají přednost praktickému nácviku správného chování svých zaměstnaců v případě požáru nebo ohrožení a chtějí mít zabezpečeno školení svých zaměstnaců tak zvaně " na klíč ". V takovémto případě se výuková prezentace upravuje speciálně pro klienta a je tak mnohem konkrétnější.

Školení zaměstnanců prezenční formou výuky je možné, po předchozí domluvě, sloučit i s cvičným požárním poplachem. Tato varianta se však musí předem připravovat a domlouvat individuálně.

Cena školení je závislá na požadavcích zadavatele školení a dále na náročnosti přípravy. Standardně se odvíjí od počtu školených osob.

 

 

Sekce na webu