Další kurzy a služby

Téměř všechny obnovovací a pravidelné kurzy jsem schopni realizovat jak formou prezenční, tak i formou e-learningu. Po každém úspěšně ukončeném kurzu získá účastník nezbytný certifikát o absolvovaném školení a přezkoušení a dále získá zaměstnavatel doklady pro nezbytnou evidenci těchto školení. Samozřejmostí z naší strany je důsledná evidence všech školených účastníků a v případě zadaného požadavku také „hlídání termínů dalších školení“.

 

 

Sekce na webu