Školení řidičů

Pravidelné povinné školení řidičů zajišťujeme pro své klienty již déle než 15 let. Sice současná právní úprava pojem "řidič - referent" již nezná, ale protože je tento termín masově rozšířen, dovolím si tuto benevolenci a budu používat označení řidič - referent také. 

Provádění těchto školení navazuje na dlouholetou praxi školitelů při výkonu služby u Policie ČR a dále v oblastech úzce spjatých se silniční motorovou dopravou, ať už na pověřených úřadech obcí s rozšířenou působností, nebo např. na stanicích technické kontroly.

Toto školení upravuje zákoník práce a zaměstnavatel má zákonnou povinnost proškolit všechny zaměstnance každoročně mimo jiné i v oblasti týkající se silničního provozu a provozu silničních motorových vozidel.

Školení je možné realizovat jak formou prezenční, kdy Vás navštíví náš lektror, který si v případě potřeby přiveze vlastní didaktickou techniku, nebo můžete školení absolvovat ve formě e-learningu, kdy po zadání přihlašovacích údajů Vás systém zařadí mezi školené účastníky, bude Vám zpřístupněna výuková prezentace a v závěru provedete požadované přezkoušení. Pokud se chcete registrovat a přihlásit na školení formou e-learningu, klikněte na zelenou ikonu vpravo nahoře, nebo zde.

Po absolvování jakékoliv formy školení je úspěšným účastníkům vystaven certifikát o úspěšném zakončení a pro personální oddělení zaměstnavatele jsou vypracovány předepsané dokumenty pro evidenci školení.

 Cena školení je závislá na počtu školených osob a požadované délce školení.

Základní cena školení řidičů referentů je 250,-Kč bez DPH 21%. Stálým zákazníkům a klientům s širokou základnou řidičů referentů poskytujeme množstevní slevy.

 

 

Sekce na webu