Soft skills

Mimo oblast BOZP, silničních a zemních strojů se společnost MARKoS CZ věnuje osobnostnímu rozvoji. Tyto kurzy jsou pořádány zpravidla jako uzavřené, cíleně orientované na konkrétní pracovní kolektiv a uzpůsobené podmínkám zadavatele školení. Hlavní témata těchto školení jsou:

·         komunikační dovednosti,

·         řešení konfliktů a vyjednávání,

·         asertivní jednání,

·         osobní efektivita,

·         týmové řešení problémů,

·         podnikatelské myšlení,

·         budování týmu,

·         konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku,

·         prodejní dovednosti,

·         time management

 

 

Sekce na webu