Strojnické průkazy na zemní stroje

Společnost MARKoS CZ, s.r.o. je oficiálním školícím střediskem pro přípravu strojníků k obsluze zemních strojů. Souhlas ministrestva se zřízením získala v závěru roku 2013.

Pokud se chcete přihlásit do kurzu pro získání průkazu strojníka k obsluze zemních strojů, udělejte tak kliknutím na ikonu.Přihláškaon-line přihláška

Podle stávající platné legislativy jsou zemní stroje rozděleny do několika kategorií. Naše společnost zajišťuje přípravu strojníků pro stroje uvedené v I. kategorii dle vyhlášky MSv č.77/1965 Sb., což jsou:

a) dozery a traktory kolové nad 50 k (36,8 kW),
b) dozery a traktory pásové,
c) speciální tahače stavebních mechanismů,
d) lopatová rýpadla pásová, automobilní a kolová,
e) korečková rýpadla,
f) korečková hlubidla,
g) drenážní frézy a rýhovače,
h) nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 35 k (25,76 kW),
i) autogrejdry a grejdrelevátory,
j) motorové skrejpry,
k) skrejpry s pásovým tahačem,
l) truboukladčíky,
m) silniční válce,
n) úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy,
o) speciální motorické sněhové stroje,
p) kompresory s provozním tlakem nad 5 atm (0,5 MPa a 300 m3/hod.)
 

Ceník kurzů:

První kategorie zemních strojů                     6.500,- Kč
Rozšíření o další kategorii zemních strojů                     2.500,- Kč
Pravidelné školení                         500,-Kč/os.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Ceny vstupních kurzů neobsahují správní poplatek za vystavení nového a rozšíření stávajícího průkazu strojníka a dále neobsahují odměnu komisařům za provedení zkoušek. Tyto položky budou k finální ceně připočteny.

 

 

Sekce na webu