Výcvik na skupinu A

Výuku a výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění již neposkytujeme.

Do skupiny AM (lze získat již v 15 letech) jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Do skupiny A1 (lze získat v 16 letech) jsou zařazeny 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2.  tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Do skupiny A2 (lze získat v 18 letech) jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Do skupiny A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Skupinu A lze získat ve 24 letech. Pokud je řidič držitelem řidičského oprávnění na skupinu A2 alespoň 2 roky, může skupinu A získat již ve 20 letech.

Ceník výcviku na skupinu A

Skupina ŘO  Cena kurzu v Kč, včetně DPH 21%. 
A od 8 200 Kč **
Rozšíření z A2/A *  od 3 500 Kč **
Rozšíření z A1/A   od 7 700 Kč **

 * tato cena platí pro ty zájemce, kteří jsou držiteli nižší skupiny minimálně 2 roky k datu podání přihlášky do autoškoly 

** tyto ceny jsou platné pouze pro ty žadatele, kteří zvládnou požadované praktické dovednosti v ovládání a řízení motocyklu v minimálním předepsaném počtu výcvikových hodin

 

 

Sekce na webu