Zdvihací zařízení

Podle statistiky pracovních úrazů jsou právě činnosti spojené se zdviháním, manipulací a stohováním materiálu a dále činnosti spojené se zdviháním pracovníků do vyšších poloh a pracovních míst zařazeny mezi nejčetnější a nejvážnější.


Akreditované školicí středisko MARKoS CZ, s.r.o. provádí vstupní i pravidelná školení řidičů motorových vozíků, výuku a výcvik jeřábníků a vazačů a dále výuku a výcvik obsluh zdvihacích pracovních plošin.

Všechny kurzy organizujeme dle aktuálně platných ČSN, takže je velice časté, že při pravidelném školení aktualizujeme průkazy vydané podle starých norem tak, aby se shodovali se současnou legislativou.

S ohledem na zvětšující se poptávku na realizaci všech uvedených kvalifikačních kurzů pro menší počet účastníků jsme se rozhodli, že pokud bude zájemce požadovat provedení školení pro menší počet účastníků, než je stanoveno v ceníku, bude základní cena násobena koeficientem 1,5.
 

 

Sekce na webu